LLIBRE / BOOK / LIBRO

48pg, 15 x 20 cm, 19 fotografies, impressió offset digital, paper Inuit 160gr, cosit vist, 100 ejemplares
Barcelona, abril 2015Pots adquirir la teva còpia a / You can get your copy of the book at / puedes adquirir tu copia en:


OSLO GRAPHIC BARCELONETA
C/ de la Mediterrània, 4
Barceloneta, 08003
Horari:
Dilluns a Divendres
16.00 a 20.00

 
CONTACT: +34 609633992 // nguerraortiz@hotmail.com