DACTILOSOMASDactilosoma. (De dactilo–, del gr. δακτυλος, dits;
i de –soma, del gr.
σώμα, cos). m. Biol. Organisme d’estructura pluridactilar, la unitat essencial del qual és el dactilograma.

Amb la tactilitat d’aquestes estructures pluridactilars, exploro les capacitats del cos per estendre's més enllà dels seus propis límits. El meu bagatge en l’àmbit del gravat m’ha ajudat a entendre la possibilitat que les imatges provinguin d’una petjada, d’una pulsació o de l’acumulació de successives pulsacions. També a descobrir que el tacte té el seu propi espai i una acurada tendència natural a desplegar-se i annexionar territoris. Amb imatges obagues, vull acostar-me al misteri de ser a través dels sentits. Extremar la sensibilitat per comprendre-ho tot, fins a l'horitzó més llunyà.


________________


Dactilosoma. (From dactyl–, from the Greek δακτυλος, fingers; and from –soma, from the Greek σώμα, body). Biol. A multi-fingered organism, whose basic unit is the dactylogram, or fingerprint.

Through the tactile quality of these multi-tactile structures, Dactilosomas explores the body’s capacity to expand beyond its own limits. My background in engraving has helped me understand that images can emerge from a footprint, a pulse or the accumulation of successive pulses. It has also led me to discover that touch has its own space and a delicate natural tendency to unfold and annex territories. Using shady images I intend to move closer to the mystery of existence through the senses. Fine-tuning sensitivities to understand everything, into de most distant horizon.


_________________


Dactilosoma. (De dactilo–, del gr. δακτυλος, dedos; y de –soma, del gr.
σώμα, cuerpo). m. Biol. Organismo de estructura pluridactilar, la unidad esencial es el dactilograma.

Con la tactilidad de estas estructuras pluridactilars, el proyecto explora las capacidades del cuerpo para extenderse más allá de sus propios límites. Mi bagaje en el ámbito del grabado me ha ayudado a entender la posibilidad de que las imágenes provengan de una huella, de una pulsación o de la acumulación de sucesivas pulsaciones. También a descubrir que el tacto tiene su propio espacio y una cuidada tendencia natural a desplegarse y anexionar territorios. Con imágenes sombrías, quiero acercarme al misterio de ser a través de los sentidos. Extremar la sensibilidad para comprenderlo todo, hasta el horizonte más lejano.


Mark
CONTACT: +34 609633992 // nguerraortiz@hotmail.com